ขั้นตอนการดำเนินการ
ระบบการจองรายวิชา (การลงทะเบียนเรียน) รองรับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
1. คอมพิวเตอร์ต้องมีฟอนต์สำหรับสร้างบาร์โค้ด
2. ติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับ Google Chrome (IE Tab)
3. ดำเนินการจองรายวิชา (ลงทะเบียน)
การจองรายวิชา (ลงทะเบียนเรียน) ให้ทำการคลิกที่สัญลักษณ์ของ IE Tab ดังภาพ แล้วจึงดำเนินการจองรายวิชา
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 043 556 001-8 ต่อ 1031, 1032 หรือ 043 556 004